Община Козлодуй състави акт на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД за разкопана без предупреждение велоалея.
“Електроразпределителни мрежи Запад” АД извърши извънредни разкопавания по велоалеята без предупреждение към Община Козлодуй, се казва в съобщението на местната администрация.
“На 8 юли, служители от общинска администрация установиха, че „Електроразпределителни мрежи Запад” АД извърши извънредни разкопавания по новоизградената велоалея по ул. „Христо Ботев”, за което Община Козлодуй не е уведомена по надлежния ред.
След установеното нарушение бе съставен Протокол за предупреждение за извършени нарушения по Наредба № 1 за осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Козлодуй и Наредба № 24 за изграждане и възстановяване на елементите на техническата инфраструктура на територията на община Козлодуй.
На база на съставения Протокол Община Козлодуй ще състави акт по Закона за административните нарушения и наказания, в размер от 1 000 лв. до 5 000 лв.”