В момента се извършват подробни геоложки проучвания на терена

Работата по модернизацията на път Е 79 в отсечката Мездра-Ботевград върви в сроковете, предвидени в договорите за проектиране и строителство. В участъка в близост до Мездра в момента не се извършват строителни дейности, защото се правят геоложки проучвания, обясниха от министерството в отговор на нашите въпроси за напредъка по проекта.

 „Изграждането на обекта е разделено на два участъка – лот 1 /19,3 км/ и лот 2 /13,3 км/.

Проектът е на инженеринг – проектиране и строителство, като това включва и необходимите геоложки проучвания.

И на двата участъка в момента се изпълняват проучвателно-проектантски работи, съгласно заданията за проектиране и условията на договорите.

Те трябва да завършат до края на март 2020 г.

В процеса на проектиране е необходимо да се извършват подробни геодезически измервания, резултатите от които са основа за цялостната проектна разработка при строителството на двата лота.“, съобщиха за Дарик от МРРБ.

Модернизацията на отсечката започна в края на октомври, 2019 г., но от около месец на участъка край Мездра не се работи и това стана причина жителите на региона да задават въпроси относно изпълнението на проекта.