На този етап няма да бъде въвеждан режим на уличното осветление на територията на град Враца.

Сметката за улично и парково осветление за месец декември 2021 г. обаче се е увеличила с повече от два пъти в сравнение с декември 2020г. , казаха от общинската администрация за “Зов нюз”.

Сумата, която общината ще плати за осветление е в размер на 86219 лв.

За сравнение: през декември 2020г. сметката е била 37 827.88лв.

Скъпият ток обаче принуждава кметовете на селата в община Враца да предприемат мерки.

Сред селата, които по всяка вероятност ще преминат към режим на уличното осветление са  Челопек, Веслец, Вировско, Власатица, Върбица, Згориград, Бели извор, Девене, Косталево, Паволче, Тишевица и др.

В тези населени места уличните лампи ще светят по-мало часове, като режимът ще е по искане и преценка на кметовете.