Драстично се увеличават разходите на българите за храни през последното тримесечие на 2022 г. – с цели 31.2 % повече от същия период на 2021г.

Това става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ).

Според тях тримесечният общ разход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2259 лв. и се увеличава с 19,9 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна и безалкохолни напитки (31,2 на сто), следвани от разходите за жилище (17,7 на сто), данъци и социални осигуровки (11,8 на сто) и транспорт и съобщения (11,2 на сто).

Потреблението на повечето основни хранителни продукти средно на човек от домакинство намалява през четвъртото тримесечие на 2022 г. в сравнение със същото тримесечие на 2021 година. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия – от 19,6 на 18,9 кг, на месо – от 10,1 на 9,6 кг, и на плодове – от 13,3 на 12,8 килограма.

Тримесечният общ доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2426 лв. и нараства с 19,1 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година.

Тримесечният общ разход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2022 г. е 2259 лв. и се увеличава с 19,9 на сто спрямо същото тримесечие на 2021 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (52,2 на сто), следван от доходите от пенсии (35,6 на сто) и от самостоятелна заетост (4,6 на сто).

Спрямо четвъртото тримесечие на 2021 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 3,5 процентни пункта, а на доходите от самостоятелна заетост – с 0,3 процентни пункта. Делът на доходите от пенсии нараства с 4,3 процентни пункта.