На 11 май към стипендиантската програма на атомната централа се присъединиха четирима студенти, избрали да се подготвят по ядрени специалности.

С тях общият брой на младежите, получаващи подкрепа по програмата, вече е 32.

Двама от новите стипендианти са второкурсници в бакалавърската специалност „Ядрена техника и ядрена енергетика” в Софийски университет (СУ) „Св. Климент Охридски”, а другите са възпитаници на Технически университет (ТУ) – София, съответно в първи курс на бакалавърската степен на „Топлоенергетика и ядрена енергетика” и в магистърската програма по „Автоматика, информационна и управляваща техника”.

От години АЕЦ „Козлодуй” подпомага обучението на студенти по приложими в ядрената енергетика специалности в СУ „Св. Климент Охридски” и ТУ – София. Наред със стипендията в размер на 1000 лв. на семестър, атомната централа покрива до завършване на съответната образователна степен семестриалните такси на участващите в програмата до стойността на държавната поръчка, в случай че не са освободени от тях. Стипендиантите имат право да се включат в платените летни стажове на АЕЦ „Козлодуй” след края на първата година на тяхното обучение, а след като завършат, получават възможност да започнат работа в най-голямото електропроизводствено предприятие в България. Този път вече са изминали 16 бивши стипендианти, които сега са сред специалистите, ангажирани с безопасната експлоатация на ядрените енергоблокове.

АЕЦ „Козлодуй” като социално отговорен работодател с дългосрочна стратегия за устойчиво развитие приема подготовката на нови професионалисти като свой основен приоритет. Благодарение на младежките програми за насърчаване на обучението по инженерни и природни науки, в екипа на централата се привличат стартиращи кариерата си служители със специалности, необходими за атомната централа. По този начин се гарантира, че и през следващите десетилетия отговорните дейности в Дружеството ще бъдат изпълнявани от правоспособни, компетентни и мотивирани ядрени експерти.
Пълните условия за кандидатстване по стипендиантската програма на атомната централа са налични тук.