Европейският парламент прие своята преговорна позиция по нови правила, насърчаващи правото на поправка и по-устойчиво потребление на потребителски стоки.

Евродепутатите гласуваха проектозакон, който улеснява потребителите да поправят дефектни стоки дори след изтичането на гаранцията. Предложението допълва други текущи инициативи на ЕС, които преследват целта на Европейския зелен пакт за устойчиво потребление и кръгова икономика (екодизайн и овластяване на потребителите за екологичния преход).

Избор на ремонт вместо нова покупка

В рамките на законовия гаранционен срок продавачите ще трябва да дадат приоритет на ремонта, когато той е по-евтин или равен на цената на замяната на продукта. След изтичане на срока на правната гаранция, потребителите вече ще имат право да поискат ремонт на продукти като перални машини, прахосмукачки, смартфони и велосипеди. За да станат ремонтите по-привлекателни и достъпни, евродепутатите предлагат заемане на резервни устройства по време на ремонтния период, насърчаване на обновените стоки като алтернатива на новите, увеличаване на наличността на резервни части за независими сервизи и предлагане на финансови стимули за потребителите, които избират ремонт.

Парламентът прие на 7 април резолюция, в която изложи идеите си за въвеждане на право на поправка на уредите. През втората половина на годината се очаква Комисията да представи законодателно предложение по въпроса, който има ключово място в плана на ЕС за постигане на кръгова икономика до 2050 г.

Четири причини за въвеждане на правото на поправка

1) Проучване на Евробарометър показва, че голямото мнозинство от потребителите в ЕС биха предпочели да ремонтират цифровите си уреди вместо да закупуват нови, но в крайна сметка са принудени да се откажат или да заменят старите поради недостиг на услуги за поправка или висока цена.

2) В някои случаи продуктите са проектирани така, че след известно време да престанат да работят (т.нар. планирано остаряване). Често частите на такива уреди не могат лесно да бъдат разглобени и заменени. По този начин производителите принуждават потребителите да купят нов продукт от тях.

3) Електронните отпадъци са най-бързо растящият източник на отпадъци в ЕС. През 2017 г. са били събрани над 3,5 млн. тона, но само 40% са били рециклирани. Вижте инфографика за фактите относно електрическите и електронните отпадъци.4) Поправката на електронни устройства би намалила нуждата от ресурси за производството им, включително от редки суровини, с които ЕС не разполага.

Какво трябва да включва законодателството за правото на поправка

Европейският парламент последователно защитава правото на потребителите да поправят уредите си и е направил редица конкретни предложения за това как ремонтирането да стане по-ефективно и привлекателно.

Някои от идеите на депутатите за предстоящото законодателство са:

  • да се повиши привлекателността на поправката за потребителите – например, чрез предоставяне на продукт заместител, докато трае ремонтът;
  • да се задължат производителите да предоставят безплатно информация за това как може да се поддържа и поправя уредът, както и актуализации на софтуера за определен период;
  • уредите да бъдат по-устойчиви и техните компоненти да могат да бъдат разглобявани и заменяни;
  • да се осигури повече информация на потребителите за възможностите за поправка на даден уред;
  • да се удължи гаранционният срок на продуктите.