Нови 9 студенти са класирани за стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй” .
Те са първокурсници, завършили с висок успех гимназиалното си образование и записани в редовна форма на обучение в бакалавърския курс на ядрените специалности в Технически университет (ТУ) – София, и Софийски университет (СУ) „Св. Климент Охридски”, както и младежи, записали за първа учебна година магистратури по приложими в централата специалности в Техническия университет.
Така студентите, стипендианти на атомната централа, към момента стават 28. За всички тях компанията поема ангажимент да предоставя стипендии по 1000 лева на семестър и да заплаща семестриалните такси на стойността на държавна поръчка до завършване на съответната образователна степен за тези студенти, които не са освободени от тях.
Наред с това АЕЦ „Козлодуй” гарантира на своите стипендианти възможността да разширят професионалната си подготовка чрез провеждането на платени летни стажове и производствени практики на място в атомната централа. След дипломирането си те ще получат предложение да работят по придобитата специалност, като станат част от екипа на най-голямото електропроизводствено предприятие в страната. От тази възможност вече са се възползвали 8 младежи.
Специалностите „Топлоенергетика и ядрена енергетика” в ТУ – София, и „Ядрена техника и ядрена енергетика” в СУ „Св. Климент Охридски” от учебната 2020/2021 година са включени в списъка на защитените специалности и таксите за тях през целия курс на обучение се покриват от бюджета на Министерството на образованието и науката. Решението за това е постигнато с обединените усилия на държавните органи, образователната система и индустрията и има за цел повече млади хора да се насочват към професии, свързани с ядрената енергетика.
Пълната информация за стипендиантската програма на атомната централа можете да намерите тук.