Министърът на образованието Красимир Вълчев пусна заповед относно учебния процес на учениците  от V-ти до XII-ти клас.

„В периода от 4-ти до 31-ви януари обучението на учениците от V-ти до XII-ти клас, записани в дневна,  вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение  и в дуална система на обучение,

да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии”,

гласи издадената заповед.

Но в зависимист от епидемиологичната обстановка учениците могат да се върнат и по-рано по класните стаи.

Ето целият текст на заповедта:

СЕБН