Комплексен онкологичен център-Враца ще закупи нов ядрено-магнитен резонанс със собствени средства.

Това стана ясно по време на днешната редовна сесия на Общински съвет-Враца.

Общата прогнозна стойност на апаратурата е 2 500 000 лв. без ДДС, или 3 000 000 лева с ДДС.

Точката бе гласувана с пълно мнозинство от общинските съветници.