Районен съд – Мездра произнесе осъдителна присъда спрямо двама непълнолетни, които имат и предишни присъди.

Те са признати за виновни за това, че на 6 април 2020 г. са влезли в частен дом и от там са откраднали мобилен телефон на стойност 390 лева и сума от 440 лева, като за извършването на това престъпление двамата са се сговорили предварително.

И двамата, макар и непълнолетни, са разбирали свойството и значението на извършеното деяние, и са могли да ръководят постъпките си.

Наложеното наказание на единия непълнолетен е осем месеца „лишаване от свобода“, чието изпълнение се отлага за срок от три години.

За другия произнесената присъда е шест месеца „лишаване от свобода“, като изпълнението на наказанието се отлага за срок от три години. 

Присъдата на Мездренския районен съд не е окончателна, а подлежи на обжалване или протестиране пред Врачанския окръжен съд в законоустановения срок.

Снимката е илюстративна.