Ощинската избирателна комисия във Враца УКАЗВА НА ВСИЧКИ СИК на територията на община Враца да предупреждават избирателите при попълване на бюлетините (когато гласуват с две или повече бюлетини) ДА НЕ ПОСТАВЯТ ЕДНА ВЪРХУ ДРУГА БЮЛЕТИНИТЕ при отбелязване на вота!

Отпечатък от лентата на гърба на едната бюлетина върху втора или следваща бюлетина ДА НЕ СЕ ОТЧИТА ОТ СИК като самостоятелно основание за недействителност на вота.