С решение от днес, на свое редовно заседание, Съдийската колегия на ВСС назначи съдиите Петя Вълчева и Росица Маркова за заместник-административни ръководители, заместник-председатели на Окръжен съд – Враца.

Съдия Петя Вълчева има над 25 години юридически стаж, като в Окръжен съд – Враца е от 2012 г. до момента. Съдия Росица Маркова е с над 38 години юридически стаж, като в Окръжен съд – Враца е работила в периода 1994 – 1996 г. и от 2006 г. до момента.

Съдия Вълчева и съдия Маркова притежават необходимия професионален и административен опит за заемане на тези длъжности, като назначаването им е съгласувано с общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Враца.