Сезонните работници, които не започват друга работа след края на летния сезон, трябва да плащат здравните си осигуровки сами, припомнят от Националната агенция за приходите.

Това важи и за регистрираните на трудовата борса без право на обезщетение. Срокът за внасяне е до 25-то число на месеца след месеца, за който се отнасят.

Здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца.

Правата се възстановяват от датата на плащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца, припомнят от НАП.