По искане на кмета Калин Каменов бе предоставена подробна информация от директора на РИОСВ – Враца инж. Николай Йорданов за предприетите действия срещу фирма „Камибо“ и площадката с незаконно складираните тонер касети.

По отношение на неутрализацията на отпадъчните води от басейните,

където се намираха резервоарите със серовъглерода, от инспекцията са съставили акт в максималния размер от 20 000 лв. на фирма „Камибо“ ЕООД, заради неизпълнение на предписанието за обработка на водата. Същевременно на 3 септември е извършено пробовземане от акредитирана лаборатория. Констатирано е, че във втория басейн има минимално завишение на съдържанието на желязо и сулфиди. Експертите са категорични, че измерените стойности са съизмерими с допустимите концентрации на отпадъчните производствени води, които се изпускат в канализационната мрежа.

На фирмите, които имат пряка връзка с незаконно складираните тонер касети във Враца,

от Регионалната инспекция са съставили актове в размер на 54 000 лв. Първата санкция от 10 000 лв. за фирма „Еко Ре“ ЕООД е заради липса на издаден документ от РИОСВ – Враца по Закона за управлението на отпадъци.

Заради нарушение на нормативната уредба акт е съставен и на фирма „Присма 1“, която е собственик на площадката.

Най-големи са наложените глоби, в размер на 40 000 лв., на фирма „Рецикла“ ЕООД, която е наемател на площадката с близо 50 тона тонер касети.

По случая е образувано и досъдебно производство от Районната прокуратура в града. Поради изчерпване на всички административни мерки от РИОСВ – Враца са предприети действия по принудително премахване на неизползваемите тонер касети от площадката.

От Регионалната инспекция са изпратили покани до 15 фирми,

притежаващи разрешително за съхранение на отпадъци, но в посочения срок нито едно от дружествата не е предоставило оферта. Въпреки това, на 15 октомври са изпратени повторно покани до 5 фирми, като се очаква отговор от тях.

Същевременно в Регионалната инспекция е получено писмо от „Рецикла“ ЕООД,

в което е заявено, че са предприети активни действия по въвеждане в експлоатация на площадка за подобен тип отпадъци в съседна държава, като след финализиране на процедурата, от фирмата ще извозят тонер касетите.