Местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 451 жилищни сгради с 9 779 жилища в тях и 1 142 665 кв. м разгъната застроена площ , на 14 административни сгради/офиси с 28 297 кв. в разгъната застроена площ и на 1 005 други сгради. Данните са на  Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2020 г.

Най-много разрешителни за строеж са издадени във Враца – 22 за 98 жилища в тях с разгърната застроена площ – 18 265 кв.м. и други сгради 28 – с над 6 000 кв.м. разгъната застроена площ .

Интерес към строеж на административни сгради няма в нито една от трите области на Северозападна България.

Във Видин за четвъртото тримесечие на 2020 г. са издадени 4 разрешителни за строеж на нови сгради за 4 жилища с обща площ-1056кв.м. и 8 други сгради с 3 000 кв.м РЗП.

В Монтана са издадени 9 разрешителни за строеж на нови сгради за 10 жилища в тях, с 1 632 кв м разгъната застроена площи 5 други сгради с 1984 кв.м. РЗП.

Данните сочат, че спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 14.4%, но жилищата в тях се увеличават с 31.9%, както и общата им застроена площ – с 18.5%. По-малко са и издадените разрешителни за строеж на административни и други видове сгради съответно с 50.0 и 10.3%.

Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите Пловдив – 3 624, София (столица) – 3 413, Варна – 604, Бургас – 496, и Благоевград – 300 .