Най-много болнични листове по време на коледните и новогодишните празници са представени от служители, заети в бюджетните предприятия. Данните за това бяха изнесени от министър Деница Сачева на брифинг след заседание на Министерски съвет. Тя обеща докладът от справката да стане публичен и да бъде качен на сайта на НОИ.

По думи на Сачева броят на болничните за трите непочивни дни между празниците (23, 27 и 30 декември) всъщност е по-нисък спрямо останалите дни от месеца. „В броя на издадените болнични няма особено увеличение спрямо миналата година”, допълни тя.

От НОИ посочиха в отделно съобщение, че от данните на министъра са изключени болничните листове с диагноза, имаща отношение към онкологични заболявания.

На 23 декември са издадени 2806 първични болнични листа, на 27 декември – 3296, на 30 декември – 3341. Броят на издадените болнични листове на тези дати е много по-нисък в сравнение с други работни дни на месец декември, например понеделниците 2, 9 и 16 декември, когато броят им е съответно 12 638, 12 710 и 10 559.

Министър Сачева допълни, че болничните за младите хора намаляват, а тези за хората над 55 години се увеличават, според анализ за обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване за периода 2016-2019 г. Болничните до 7 дни са най-много и близо 60% от болничните са в областите с голямо икономическо развитие – София, Пловдив, Варна.

За периода 2010-2019 г. разходите за парични обезщетения поради общо заболяване са нараснали от 253 млн. лв. на малко под 463 млн. лв., става ясно от анализа, който Сачева цитира. „Има нарастване на общия брой болнични листове поради общо заболяване. Към 2018 г. те са 2.2 млн., като това нарастване за 9 години е 52,2 %.“

Източник: Economic