Има ли вариант, в който Иван Гешев може да бъде свален от длъжността главен прокурор, непреборим ли е той и има ли хора, които „стоят зад гърба му“, говорим с министъра на правосъдието Надежда Йорданова.

Госпожо Йорданова, според Вас, непреборим ли е Иван Гешев?

Никой в една правова държава не би следвало да може да не изпълнява своите задължения и да остава безнаказан. Случаят с Гешев показва институционалния проблем в българската съдебна власт, а именно, че главният прокурор е регламентиран по такъв начин, че на практика е безотчетен.

Видя се и, че същите хора във ВСС, които го избраха, съответно и отказаха да го отстранят от длъжност.

Но, за да може Гешев да понесе отговорността си трябва да се случат някои важни промени. 

Трябва да се направи нов избор на Висш съдебен съвет, който да има смелостта да види, че Гешев не изпълнява задълженията си и не отговаря на изискванията за тази длъжност, и да го отстрани.

Една от мерките, които аз съм предложила в тази посока е да не бъдат избирани действащи прокурори и следователи.

Това е една дългогодишна препоръка на Комитета на министрите с цел ограничаване на фактическата власт на главния прокурор. 

Разработили сме и скоро ще обявим механизъм, който ще позволи разследване на главния прокурор, ако той е извършил престъпление и съответно носене на отговорност в тази посока.

А една от най-важните промени трябва да бъде конституционната мярка. Главният прокурор не би следвало да има тези правомощия, които има в момента и съответно трябва да има активен механизъм за неговото отстраняване тогава, когато са на лице основания за това, а именно нарушаване на задълженията или оронване престижа на съдебната власт.

Смятате ли, че поне един от тези варианти може да се случи?

Трябва да положим всички усилия да се случи, защото го дължим на обществото.

Без реформирана прокуратура ние не можем да разследваме корупционните престъпления на високите етажи, не може да се противодейства и на случаи, когато контролните органи не действат.

Кои са хората, които стоят зад гърба на Гешев и реално пречат да се осъществи тази реформа?

Това са хората, които направиха възможна „завладяната държава“. Нека да припомним, че и ГЕРБ и ДПС много систематично през годините работеха именно, за да се стигне до този ефект. Това е и една от причините да настоявам за нов избор на ВСС и на инспекторите от Инспектората към ВСС. Трябва да има различен подход, а не разпределение на партийни квоти и съответно-всяка политическа сила да избира свои хора. Трябва да има ясни, обективни и високи критерии, за да бъдат избрани най-добрите.