Надежда Бачева завършва средното си образование в Езиковата гимназия в гр. Враца с френски език, а висшето си в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със специалност „Психология“.

Дълги години развива маркетинга на няколко големи компании. Убедена е, че устойчивостта на бизнеса зависи от това да предлага решения на потребителите, които повишават качеството им на живот.

Тя има дългогодишен опит в управлението на проекти и процеси в публичния и частния сектор. В последното правителство е съветник на министъра на електронното управление, а дигиталните услуги са в нейния ресор и като заместник-кмет на столичния район “Слатина” – заедно с образованието, културата и спорта в периода 2019-2022 г.

“Ако за електронното управление, образованието, духовната и физическата култура има добри политики, имаме бъдеще. Ако имаме бъдеще, имаме всичко. За месеци направихме повече, отколкото предишните правителства направиха за години. Дигитализацията на държавата значи прозрачност, удобни, лесни и бързи обществени услуги, премахва корупцията. А това връща енергията на хората и на обществото.”

Г-жо Бачева, с какво свързвате Враца?

Свързвам Враца с моите корени, със семейството, при което сме винаги на празници. С най-добрите приятелства от гимназията, оцелели вече 30 години и летата, които синът ми прекарва в града и околността. Враца е един от най-красивите градове в България, с най-изумителните гледки към града, балкана, язовира. Познавам добре живота в Северозападна България и в частност в област Враца и точно това ме мотивира за първи път да бъда кандидат от листата на “Демократична България” именно от този избирателен район.

В тази връзка има ли конкретни проблеми, които “Демократична България – Обединение“ реши във Враца по време на своето управление?

Да и това са два сериозни екологични проблема, които от години не намираха решение.

Единият проблем бе, че близката до Ковачки фирма „Камибо“ ООД – ТП „Хименерго“ гр.  не бе обезвредила неизползваните опасни вещества (замърсени отпадъчни води) от басейните, съхранявали резервоарите с тонове серовъглерод на площадката на предприятието, както и обезвреждане на наличния серовъглерод в „мъртвия обем“ на цистерните (около 6 тона). Това се случи благодарение на „Демократична България” и в частност на министъра на екологията Борислав Сандов.

Започна и извозването на тоновете бракувани тонер касети, внесени от Италия и складирани на незаконна площадка близо до центъра на Враца.

С общи усилия успяхме да решим тези сериозни екологични проблеми, които излагаха на риск живота и здравето на врачани. Макар и да не бях част от екипа на Министерство на екологията, бях изключително настоятелна като гражданин и колега за вземането на навременни мерки и решаването на този проблем.

Какви са приоритетите на “Демократична България” за област Враца?

В Управленската ни програма подробно са описани нашите приоритети по сектори. Всички те са относими и за област Враца. Един от приоритетите е да се осигурят повече ресурси в ръцете на местната власт и възможности повече решения да се вземат на по-ниско ниво, по-близо до гражданите.

„Демократична България“ ще обедини правилата, по които функционират местните и регионалните власти, в нов Закон за местното и регионалното самоуправление и ще въведе разширяване на компетенциите на областните управители. Децентрализирано управлението в общините и в градовете с районно деление, както и промени в Закона за публичните финанси, така че  20% от данък общ доход да останат в общините и районите.

Поставили сме си за цел и завършването на скоростния път Ботевград–Видин.

Предвидили сме и модернизиране ВиК сектора, като въведем изпълнима програма за подмяна на амортизираните водопроводи, проведем пълен технически и финансов одит на ВиК операторите, приложим оздравителни програми и гарантираме социалната поносимост и качеството на услугите.

Враца има уникални природни дадености и богато културно-историческо наследство, които обуславят потенциала й да развива различни видове туризъм.

“Демократична България” има за цел да разработи изцяло нова стратегия за развитие на сектора и смятам, че чрез нея градовете, а и малките населени места в областта ще получат своя шанс чрез проекти за възстановяване на културно-историческото наследство, възобновяване на автентичните култури, традиции и особености, насърчаване на велосипедния, еко-, агро-, кулинарния, винения и фестивалния туризъм, както и подобряване на селската инфраструктура.

Разбира се, това са само акценти от програмата на “Демократична България”, която е създадена така, че всяко едно населено място в България да има своя шанс за подобряване и развитие.

Каква е основната цел?

Основната цел е България да бъде чиста от корупция страна и тогава ще можем да живеем, работим и отглеждаме децата си спокойно.

Смятам, че хората от Враца заслужават да бъдат представени в парламента от разумни политици, отстояващи техните интереси и ще използвам цялата си експертиза именно за тази цел.

Гласувайте за “Демократична България – Обединение“ с №25 машинно и в бюлетината и с преференция 102 за Надежда Бачева!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!