Необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес и искания за гласуване по настоящ адрес в малките населени места преди местните избори,

отчитат от Министрество на регионалното развитие и Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО).

След извършения анализ е сезиран министър-председателя акад. Николай Денков.

От главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) е извършен анализ на адресните регистрации при изтичане на срока за регистрация за гласуване по настоящ адрес за изборите за общински съветници и кметове. В писмо до акад. Денков, регионалният министър информира, че няма правомощия по Закона за гражданската регистрация да извърши проверка по обстоятелствата – такава може да инициират областните управители по подаден сигнал.

Установено е, че в общо 343 населени места, в които се избира кмет на кметство, има необичаен ръст на регистрациите по настоящ адрес и съответно на заявленията за гласуване по настоящ адрес. От министерството прилагат пълният списък с населените места, които са идентифицирани в доклада и данните, свързани с тях.

По данни на ГРАО 83 от населените места с необичаен ръст на регистрациите са в областите Видин, Враца и Монтана. Във врачанското село Чирен, което е с население 1055 жители с избирателни права, новорегистрираните по настоящ адрес са 319, а постъпилите искания за гласуване по настоящ адрес – 560. Във видинското село Подгоре 35% от хората, които ще могат да гласуват на предстоящите избори са с регистрации по настоящ адрес. В монтанското село Сливовик исканията за гласуване по настоящ адрес са 196, а хората с избириталени права там са 448.

Предвид малкото оставащо време до местните избори, регионалният министър сигнализира министър-председателя за констатираната тенденция, както и за законовите разпоредби, според които от правомощията на областните управители е последваща проверка по обстоятелствата, съобщават от регионалното министерство.