По данни на РУ на МВР Враца за периода 01.01.2020 г.  до  31.12.2020 г. на територията на община Враца са установени 62 бр. случаи свързани  с наркотични вещества, от които са разкрити  11бр. Това показва, че в сравнение с миналата година когато броя на престъпленията свързани с наркотични вещества е бил 39 бр. , през тази година  е значително по-голям, сочи очтета на Общинския съвет по наркотични вещества.

По данни на Главна Дирекция „Национална полиция”   / ГДНП / – МВР Враца през изминалата година на територията на град Враца са установени 29 бр. водачи на МПС, управляващи под въздействието на наркотични вещества и техните аналози.

По данни на Врачански Районен съд, за 2020 г. са образувани седем наказателни дела от общ характер по обвинение по чл.354а от НК, свързани с наркотични вещества на територията на община Враца и същия брой са приключени.

По данни на Врачански затвор за 2020 г. при направени полеви тестове за наркотични вещества в медицинския център на Затвора са отчетени осем положителни проби на лица лишени от свобода.

В „Център за психично здраве – Враца” ЕООД през 2020г. са постъпили 12 пациента за лечение, а в „Метадон поддържаща  програма”  са общо  77 бр. наркозависими пациенти.