В Областна администрация – Враца се проведе редовно заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.

То се ръководеше от областния управител г-н Георги Митов.

На заседанието присъстваха представители на териториалните звена на изпълнителната власт и представители на общините от областта.

В хода на заседанието бяха отчетени изпълнените за четвъртото тримесечие на годината мерки, констатации за състоянието на БДП и транспортната обстановка през зимния сезон, с цел подобряване на пътната безопасност в участъците с повишен риск от снегонавявания и обледявания, както и конкретни мерки.

Беше отчетено още, че специализираният автопарк, с който разполага РДПБЗН – Враца е оборудван с необходимата техника за работа при тежки зимни условия.

По време на заседанието беше обсъдено и изпълнението на държавната политика по БДП в частта „състояние на пътната инфраструктура“.

Резултатите от огледите по част от Републиканската пътна мрежа, които се проведоха на 13.12.2022 г., показаха, че състоянието на пътната мрежа е незадоволително, като за целта бяха обсъдени конкретни мерки по отстраняването на констатираните недостатъци с цел недопускане на тежки ПТП.

От АПИ увериха, че в момента се извършва частичен текущ ремонт по път Е-79 в участъка Враца-Мездра, като се запълват компрометираните участъци със студена зимна смес. Същото предстои да се извърши и в участъка Враца – Монтана.

От анализа на сектор „Пътна полиция“, стана ясно, че за единадесетте месеца на 2022 г. на територията на областта са регистрирани общо 625 ПТП, от които 448 ПТП с материални щети и 177 тежки ПТП с 23 убити и 238 леко и тежко ранени граждани.