Предстои конкурс за длъжността директор на Регионална здравна инспекция – Враца.

Досегашният директор д-р Кети Ценова е креатура на властимащите и заема длъжността от близо две години, без да се е явявала на конкурс.

На шефския стол тя седна след като, притисната от протестите на жителите на Враца, абдикира от поста зам.-директор на МБАЛ “Христо Ботев”-Враца, когато болницата бе пред реален фалит и с милиони левове дългове.

Въпреки провала в мениджмънта на болницата, д-р Ценова бе възнаградена с нов директорски пост, този на Кожния диспансер в града. Този пост тя спечели след конкурс, на който беше единствен кандидат.

След поредица от скандали, д-р Ценова напусна и тази длъжност и пое следващото в кариерата си директорско място, това в Регионалната здравна инспекция.

Управлението й до този момент е съпътствано с трудна или липсваща комуникация с медиите, които д-р Ценова не харесва.

Припомняме, че тя стана известна в цяла България със своите съвети : “Шефът на РЗИ – Враца: Врачани, не спете със софиянци. Има COVID-19!

Това заглавие обиколи множество национални медии. И докато то предизвикваше усмивки у четящите, медицинските работници от областта бяха оставени без защитни облекла, маски и ръкавици с пет пръста.

Бяха раздадени единствено облекла за химическа защита от далечната 1960 г. и ръкавици с три пръста.

Защитно облекло на специалист по здравни грижи в отделение по “Педиатрия” във Враца, в началото на пандемията. 

Защитно облекло в други болници…

Вместо Инспекцията да положи усилия да осигури нормални защитни облекла, новината беше обявена за фалшива…

След като на сайта на Инспекцията започнаха да публикуват справките за заболелите и хоспитализираните с коронавирусна инфекция, отново се появи недуомение в аудиторията, защото разминаванията в бройките бяха фрапиращи.

След публикации в “Зов нюз” се оказа, че съставянето на “точна справка” е трудна задача и от Инспекцията започнаха да изпращат документа за проверка на друга институция, която и в момента понася върху имиджа си издънките на Здравната инспекция.

Как РЗИ-Враца помага в борбата с дезинформацията

А д-р Ценова наистина е “иновативна и креативна”, както я определят назначилите я на поста.

И до днес се носи мълвата, че може би е единственият директор на Здравна инспекция, който е бил издирван, за да се яви на заседание на Общински щаб за борба с коронавируса…

Безспорен факт е, че област Враца все още е в червената зона.

Това вероятно е заради “масираната” информационна кампания, която местната Инспекция предприе още в началото на пандемията и, която изпълнява и до днес.

Същата като с ползата от имунизациите.

Последната информация със сигурност е достигнала и до най-затънтеното кътче на областта, след като хората все още пишат под публикации за ваксините, че “медиите убиват хора” с такива новини.

А хората нямаше и да разберат, че във Враца са пристигнали първите ваксини, ако няколко представители на медии не бяха настояли да отразят дълго чаканото събитие.

Така на следващия ден всяка медия имаше точно половин час да реагира и да изпрати репортери и оператори пред Здравната инспекция, за да отрази пристигането на първите дози ваксини…

Остава да разберем дали д-р Ценова ще бъде единствен кандидат и за престоящия конкурс за директор на РЗИ-Враца?

Официалната информация за конкурса е публикувана на сайта на Министерство на здравеопазването:

Основна цел на длъжността:

Директорът на Регионална здравна инспекция е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на съответната област.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

1.2. да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават 3 /три/ години стаж след придобиването на специалността;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”.

2. Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност;

2.2. да познават действащото законодателство, в т.ч. подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на регионалната здравна инспекция.

Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Стратегия за управление и развитие на Регионална здравна инспекция – Враца, включително и в условията на извънредна епидемиологична обстановка” и провеждане на интервю.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

– заявление за участие в конкурса;

– автобиография;

– копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

– копие от официален документ за призната медицинска специалност;

– копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт”;

– копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 3 /три/ години стаж след придобиването на специалността: копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка или официален документ на български език, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина;

– копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  /ако притежават такъв/.

Документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 23 март 2021 г.