На 29 декември 2022 година в Областна администрация – Видин се проведе среща, на която бе обсъдено състоянието на болничната помощ в областта. Участие в нея взеха областният управител Огнян Асенов, кметът на Община Видин д-р Цветан Ценков, изпълнителният директор на МБАЛ „Света Петка“ д-р Ивета Найденова и директорът на Регионалната здравноосигурителна каса д-р Владимир Вълчев. Бяха дискутирани проблемите в болничната помощ на територията на област Видин и в частност тези, пред които е изправена областната болница, свързани най-вече с липсата на кадри. След срещата областният управител, кметът на Общината и изпълнителният директор на МБАЛ „Света Петка“ изпратиха писмо до Министерство на здравеопазването. С него бе поискана среща с представител на ведомството, която да се състои преди приемането на новия Национален рамков договор за медицинските дейности.

Реакцията от страна на Министерство на здравеопазването бе изключително бърза и адекватна. На 6 януари във Видин пристигна лично министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, придружаван от зам.-министър д-р Александър Златанов. Те проведоха среща с ръководството на видинската болница, на която присъства и д-р Цветан Ценков. 

По време на срещата видинският кмет подчерта, че разрешаването на проблемите, пред които е изправена МБАЛ „Света Петка“, е от изключително значение за всички жители на областта. Затова приоритет за общинското ръководство е да подпомага, според възможностите си, лечебното заведение. Д-р Ценков пое ангажимент Община Видин отново да подкрепи областната болница, включително финансово.

В тази връзка общинската администрация вече подготвя предложение до Общинския съвет, с което в бюджета на Общината за 2023 година ще бъдат предвидени 400 000 лв. за изплащане на задълженията на МБАЛ „Света Петка“ за местни данъци и такси.

То ще бъде внесено за гласуване още на следващото заседание на ОбС – Видин. Освен това и тази година в общинския бюджет ще бъдат заложени финансови средства за изплащане на стипендии на студенти от Видин, обучаващи се за здравни специалисти в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Друга обсъдена тема е липсата на денонощна аптека във Видин. Макар създаването на такава да е преди всичко въпрос на частна инициатива, бяха набелязани конкретни мерки за осигуряване на денонощен достъп на жителите на област Видин на първо време поне до най-масовите медикаменти, за което Община Видин също е готова да съдейства. 

След като бе запознат подробно с текущото състояние на областната болница, д-р Меджидиев пое ангажимент, че Министерство на здравеопазването ще осигури финансов ресурс за ремонта на детското отделение, както и за закупуване на апаратура, която е необходима за отделенията по ушно-носно-гърлени болести и по очни болести.