На територията на област Враца изборният ден започна нормално. Всички изборни секции са под полицейска охрана и тази сутрин са предадени на секционните избирателни комисии.

Служителите на МВР осигуряват охраната на изборните секции, обществения ред, реагирането на сигнали, охраната на изборните материали и пожарната безопасност. Полицейските служители няма да допускат в секциите лица   с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост, и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия, служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.

Снимка: архив