Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас на частични изборите за кметове с. Паволче, общ. Враца и с. Лютиброд община Мездра.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца и РУ Мездра ще работи:
– От 05.03.2024г. до 09.03.2024г. от 08:30ч. до 17:30ч.
– На 10.03.2024г. от 08:30ч. до 19:30ч.

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на гражданите, подали, вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен докумeнт за самоличност /лична карта, личен /зелен/ паспорт/ или лична карта с изтекъл срок на валидност.
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 08.03.2024г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
ЗА ДА БЪДЕ ИЗДАДЕНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ Е НЕОБХОДИМО
1. Гражданите лично да подаде искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР Враца, РУ – при ОД МВР Враца или РУ Мездра от 05 март 2024г. до 09 март 2024г. от 08:30ч до 17:30ч. и на 10 март 2024г. от 08:30ч до 19:30ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правота на глас в изборите за общински съветници и кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във РУ Мездра и ОД МВР Враца.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 10 март 2024г.