Служители на Главна Дирекция „Национална полиция“ извършват проверка по сигнал в три висши училища в София – СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС и Техническия университет.

С Постановление на Министерския съвет 219/2020г. са отпуснати целеви средства на държавните ВУЗ, притежаващи студентски общежития, за подобряване на битовата общодостъпна и социална среда в размер на 68 000 000 лв. С ПМС 53/2021 г. допълнително са отпуснати още 10 000 000 лв. С цел използване на осигурените бюджетни средства, с писмо от МОН е препоръчано при подготовката и провеждането на обществените поръчки университетите да заложат възможност за авансово плащане на 100% от стойността на договорите към фирмите – изпълнители.

В хода на започналата проверка служители на Отдел „Икономическа полиция“ на ГДНП са изискали от университетите необходимите документи, свързани със сключени договори, гаранции, плащания и извършена дейност, както и с начина на проведените процедури.

От министерството уточняват, че  на 17 и 18 ноември служители на МВР не са посещавали университетите във връзка с изборния процес. Уточнението идва след вчерашния дебат между Румен Радев и проф. Анастас Герджиков, в който ректорът на СУ и кандидат за президент заяви, че на 17 ноември служители на МВР са влезли в СУ ” Климент Охридски”, а ден по-късно от ГД “Национална полиция” са изискали документи с краен срок за изпращане в рамките на днешния ден. Твърдението на Герджиков бе, че акцията е свързана с купуване на гласове.