РИОСВ – Монтана  извърши проверка по сигнал за мъртва риба по течението на река Цибрица, съобщиха от инспекцията. В хода на две проверки – на 8 и 9 януари, не се е установило наличие на мъртва риба, неприятна миризма или видимо оцветяване в повърхностния воден обект – река Цибрица, както на територията на населеното място – с. Златия, така и до вливането й в река Дунав.

На 8 януари в РИОСВ – Монтана е получен сигнал по телефона от представител на Ловно рибарско дружество „Огоста“ за наличие на мъртва риба по течението на р. Цибрица в участък на с. Златия до устието на реката. Незабавно беше извършена проверка на място, като са били информирани ИАРА и кметът на с. Златия.