Т.Н. от Плевен ще лежи в затвора три месеца и четиринадесет дни, защото не е изпълнил друго наложено от съда наказание. Заради нарушение на наложената му карантина Т. вече е бил осъден на пробация. Той обаче не спазил пробационните мерки. Окръжен съд – Плевен е уважил, подържаното от прокуратурата предложение на председателя на  пробационния съвет, като е заменил изцяло остатъка от наложеното на Т.Н. наказание пробация с наказание лишаване от свобода в размер на три месеца и четиринадесет дни, при първоначален общ режим. Т.Н. е бил осъден по чл. 355, ал.2, вр. ал 1 от НК за неспазване на карантинните мерки, като два месеца след наложеното му наказание е отказал да изпълнява пробационните мерки.

Определението на Окръжен съд – Плевен е влязло в сила и подлежи на изпълнение.