Съдовете са разположени в района на бл.5, в ж.к. “Дъбника”;

Вместимостта на всеки контейнер е три пъти по-голяма, в сравнение с използваните в момента съдове за битови отпадъци. Това означава, че един подземен контейнер може да побере отпадъците на три съда за сметосъбиране.

Предстои монтажа на още 17 подобни съоръжения в кварталите на града;

Сметоизвозването на новите контейнери ще се извършва със специализирана техника на ОП „БКС“.