Във връзка с изпълнение на мерките в Плана за нулеви отпадъци на община Мездра с времеви хоризонт 10 години за периода 2023-2033 г., разработен по Проект „Пилотно въвеждане на демонстрационно училищно компостиране в гр. Мездра“, Община Мездра организира кампании за събиране на непотребни дрехи и обувки и на едрогабаритни отпадъци от домакинствата.

Желаещите да дарят безвъзмездно ненужни дрехи и обувки за деца и възрастни, които са годни за употреба, могат да ги предадат всеки делничен ден в Общинския център за социални услуги и дейности, който се намира на ул. „Иван Вазов“ №2 в гр. Мездра (бившата сграда на АПК-а), партерен етаж.

Допълнителна информация може да получите на тел. 0882 487 935, Дарин Митов.

С цел опазване чистотата на територията на общината и разширяване на системата за разделно събиране на битовите отпадъци, Община Мездра продължава кампанията за събиране на непотребни за домакинствата едрогабаритни отпадъци – матраци, дивани, фотьойли, маси, столове, гардероби, шкафове и други мебели.

Обемните отпадъци се приемат на специализираната площадка в Професионална гимназия „Васил Левски“ (бившата ПГ по МСС), с административен адрес: гр. Мездра, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ №2, след предварително подадена заявка на тел. 0894 308 075, Десислава Георгиева, началник сектор „Комунална дейност“ в ОбП „Чистота“. Извозването им може да се организира с лични превозни средства или с транспорт на ОбП „Чистота“ след предварителна заявка на горепосочения телефон.

Община Мездра Ви призовава да се включите в кампаниите, за да дадете своя личен принос за опазването на околната среда!