Д-р Иво Пенков

Д-р Иво Пенков е  лекар с две специалности- “Обща медицина” и “Пулмология и фтизиатрия”. Д-р Пенков е специалист в областта на бронхология ,сънна апнея , функционално изследване на дишането. Има над 20 години опит в областта на пулмологията.

Изследване с видеобронхоскоп

Видеобронхоскопът е апаратура, с която може да бъде поставена прецизна диагноза за много сериозни заболявания и те са социално значими, каквито са онкологичните заболявания на белия дроб.

Знаем колко  неприятно за пациента може да бъде дадено изследване, особено инвазивното такова, което е свързано не толкова с болка, колкото със страх от самото изследване.

В МЦ “Алпико” разполагаме с видеобронхоскоп “Олимпус” и възможност бронхоскопията да се извърши с анестезия, за да се избегне стреса за пациента – така може да се огледат бронхите отвътре и при съмнение за рак на белия дроб или някакво друго заболяване.

Може да се вземе материал за изследване – биопсия или цитологично изследване – лаваж от бронхите за по-пълната и своевременна диагноза.

При намиране на изменения във видимите бронхи се осъществяват биопсични процедури – щипкова биопсия, катетър и четкова биопсия.

Биопсичният материал от щипковите биопсии се поставя във формалин 10%  за хистологичното изследване. То включва изследване на микроскопски срези, оцветени чрез хематоксилин и еозин и имунохистохимично изследване.

При необходимост се извършва и генетично изследване. Материалите от катетъра и четката са фиксират на предметни стъкла с 90 % спирт и са изпращат в Цитологична лаборатория .

След приключване на изследването, пациентът  не трябва да приема храна и течности в продължение на 2 часа.

Какви пациенти се изследват на видеобронхоскоп?

Видеобронхоскопията може да се  проведе  на всеки пациент  при  съмнение  за  туморен процес на  белите дробове –  със съмнение за злокачественост, както и  при  упорити  кашлици,  неповлияващи се  от  лечение,  за да се  открие причината за персистиращия проблем.

Видеобронхоскопията може да се  назначи  от  пулмолог, онколог , специалист по образна диагностика , както и за рестадиране  при  вече  наличен  туморен процес, с оглед преценка на терапията  и  по-нататъчното  поведение.

  Преди изследването пациентът не трябва да е ял и пил никакви  течности.

Анестезия при видеобронхоскопско изследване

Белият  дроб  няма болкови  рецептори и поради тази причина няма опасност от изпитване на болка при изследването .

С анестезията с лидокаин се потиска  кашличния рефлекс и неприятните  усещания от проникването  на апарата  през  носните  ходове.

Предимствата на видеобронхоскопа