Народният представител от ГЕРБ-СДС  Мартин Харизанов призова от трибуната на народното събрание за спешни мерки за превенция срещу наводненията. 

Поводът за неговата декларация бе поредното водно бедствие, застигнало областите Видин, Враца и Монтана. 

Припомняме, че в първите и най-критични часове от бедствието, народният представител Харизанов, заедно с неговия колега от парламента Красен Кръстев, кмета на Враца Калин Каменов, както и МГЕРБ и доброволци, бяха на място в пострадалите от наводненията населени места и помагаха на хората в дейностите по отводняване и почистване на инфраструктурата. 

В тази връзка, Харизанов днес настоя за спешно съставяне на комисия, която стриктно да следи как се изразходват средствата, отпуснати за почистване на реките в населените места, както и за проверка на сигналите на хората от Видин и Берковица за незаконна сеч.

Единствено от ГЕРБ-СДС повдигнаха темата за превенцията от наводнения, като настояха за реални действия. 

“Всички сме свидетели на водния ад, който сполетя няколко области в България, като най-силно отново бе засегнат Северозапада. 

Хората в областите Враца, Видин и Монтана преживяват и в момента трудни и изпълнени с несигурност дни. 

Мащабът на бедствието е сериозен, щетите все още се описват и се изчислява тяхната стойност, но погледите на пострадалите хора са обърнати към нас с надежда за помощ. 

Нека не ги разочароваме и осигурим максимална и адекватна помощ за пострадалите, като поемем сериозен ангажимент за превенция от наводнения и направим всичко възможно да намалим риска от тежки бедствия, които застрашават живота и имуществото на населението.

Бих искал да ви призова да не политизираме тази трагедия, както се случи в някои населени места в Северозапада, а да обърнем внимание на няколко важни за превенцията от наводнения дейности:

Предлагам спешно съставяне на комисия, която стриктно да следи как се изразходват средствата, отпуснати за почистване на реките в населените места, като регламентираме ясно фирми с каква дейност могат да извършват почистването на речните корита. 

Проверка на собствеността и състоянието на язовирите и съответно предлагане на конкретни мерки за тяхното подобряване,  

Проверка и иницииране на действия по сигналите на хората от Видин и Берковица за масова незаконна сеч и съответно продажбата й в съседни на България държави.

Нужни са навременни мерки и действия, както и координирана работа от всички институции в държавата, за да гарантираме на гражданите, че бедствия от този мащаб няма да се случат отново в близко бъдеще.” , са казва в декларацията на Мартин Харизанов.