Г-н Лалов, какви са Вашите впечатления от срещите с хората в община Роман?

Срещите с хората на Роман бяха ползотворни и зареждащи за мен. Минаха в градивен диалог, в който обсъдихме детайлно предизвикателствата и проблемите, пред които се изправят хората ежедневно. Усеща се  една горчивина и разочарование у жителите на общината. Те споделиха с мен, че в последните години комуникацията с общинската власт е липсвала и се чувстват забравени и пренебрегнати от общинската управа.  Време е да спрем тази тенденция властимащите да стоят далеч от проблемите, тревогите и страховете на хората. Кметът и общинските съветници трябва да бъдат близо до хората, да разбират техните проблеми и да работят заедно с тях за решаването им.  Не можеш да предлагаш план за развитие на една община, ако не познаваш достатъчно добре малките населени места в нея. Ако посещаваш селата един път на четири години – по време на предизборна кампания, а в останалото време оставаш безразличен за тревогите на хората, както и за техните идеи за развитие на родните им места.

Какъв е правилният път за развитие на община Роман според Вас?

Всички населени места в община Роман имат огромен неизползван потенциал, който можем заедно да разгърнем.  По време на срещите ми с хората се родиха отлични идеи за бъдещи проекти и инициативи във всяко едно населено място – за създаване на нов туристически продукт, за засилено сътрудничество между културните институции, за популяризиране на традициите и обичаите от Романско.  Ще работим усилено и за подобряване на инфраструктурата във всички населени места от общината, както и за по-качествени и достъпни здравни и социални услуги. Ще работим и за развитие и модернизация в образователната сфера чрез обучения по дигитален маркетинг, програмиране, медийна грамотност и предоставяне на нови възможности за професионална реализация на младите.  Всички тези неща са предпоставки и за привличане на инвеститори в община Роман –  чрез създаване на силна и жизнена общност, с висококвалифицирани млади хора и подходяща инфраструктура за бизнес начинания.

Какво е Вашето послание към жителите на община Роман?

Моето послание е да се обединим – за нашите родни места и за развитието на цялата община Роман. Нека заедно направим всяко едно населено място в общината такова, каквото заслужава да бъде. С подобрена инфраструктура, качествено образование, достъпни социални и здравни услуги,  добри условия за привличане на инвеститори, както и стимули за младите хора да се върнат по родните си места.  Нека покажем красотата на община Роман и богатото ни културно-историческо наследство на туристи от цяла България. Сигурен съм, че ще ги накараме да се влюбят в нашите песни, танци и колоритни обичаи.
 Време е за нов етап от развитието на община Роман. Заедно можем да работим за по-доброто бъдеще на нашата община! Кметът трябва да бъде сред хората всекидневно, а не недостъпен зад вратата на кабинета си.
Купуването и продаването на гласове е престъпление!