Към 16:00 часа за народни представители във Врачанско са гласували 35 104 души от 149 598 имащи право на глас, което е 23% избирателна активност, а за европейски парламент гласа си са дали 33 115 души, което е 22% избирателна активност.

Това заявиха на пресконференция от РИК-Враца.

В община Борован избирателната активност остава най-висока – 38,4% за народни представители и 38% за европейски парламент.

За НС в Бяла Слатина за гласували 5 979 души от общо 19 816, което е 30% избирателна активност, а за ЕП правото си на глас до 16:00 часа са упражнили 5 759 души, което е 29%.

Във община Враца избирателната активност все още е най-ниска.

За народни представители досега са гласували 12 406 души, от общо 64 572 имащи право на глас, което е 19,3%, а за европейски парламент са гласували 11 552, което е 18% избирателна активност.

В Козлодуй за европейски парламент към 16:00 часа гласа си са дали 3 489 души общо 15 947 имащи право на глас, това е 21,8% избирателна активност. За народни представители в общината са гласували 3 670 души, което е 23%.

1 891 души от общо 6 814 имащи право на глас са гласували за НС до момента в община Криводол. Това е 27,7% избирателна активност към 16:00 часа. За ЕП в общината активността е 26,5%.

В община Мездра за ЕП към 16:00 часа са гласували 3 848 души, което е 23,4% избирателна активност. За народни представители досега са гласували 4 156 души, което е 25,2%.

В Мизия за ЕП са гласували 1 153 души от общо 5 374, което е 21,4%, а за НС правото си на глас са упражнили 1 232, от общо 5 381, което е 14,3%.

До 16:00 часа в община Оряхово за НС правото си на глас са упражнили 1 781, което е 20,6%, а за ЕП са гласували 1 716, което е 19,9%.

В Роман за НС избирателната активост е 29,1%, а за ЕП – 26%.

В Хайредин гласа си за ЕП са дали 944 души към 16:00 часа, което е 27,6% избирателна активност, а за НС са гласували 985 избиратели, което е 28,8%.