Конституционният съд е образувал  дело (№ 3/2023 г.) по искане на народни представители от 48-то НС за установяване на противоконституционност на решение на парламента, с което се възлага на Министерския съвет да проведе преговори с правителството на САЩ относно сключването на Междуправителствено споразумение за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ “Козлодуй” с технологията АР 1000.

Решението е прието от Народното събрание на 12.01.2023 г., обнародвано в бр. № 6 на Държавен вестник от 20.01.2023 г.

Докладчик по делото е съдия Павлина Панова, се посочва в съобщение на сайта на Конституционния съд.