КПКОНПИ внася искова молба в Окръжен съд-Монтана  срещу братята Калин и Калоян Радулови. Искът е на обща стойност 36 390, 70 лв. Братята са обвинени от прокуратурата за лихварска дейност и изнудване.

КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища в страната на стойност 7 384 493, 82 лв. В тях е включена и стойността на 22 недвижими имота, както и на моторни превозни средства.