Най-високата средна брутна месечна заплата в България за 2020 г. е в община Челопеч (2 628 лв.). На второ място е средната заплата в Козлодуй (2 336 лв.), следвана от Пирдоп (1 936 лв.) и Раднево (1913 лв.);
Столична община е на 5-та позиция (1 913 лв.), а топ 10 в страната се допълва от Гълъбово (1 830 лв.), Девня (1 745 лв.), Елин Пелин (1 638 лв.), Панагюрище (1 528 лв.) и Божурище (1 540 лв.);
За поредна година най-високите заплати в страната са в малки общини с големи работодатели – водещи са общините в Средногорието, на чиято територия има развита добивна и свързана с нея преработваща промишленост, както и в общините с много големи предприятия в енергийния сектор.
Виж повече на www.265obshtini.bg
Картата за заплатите за периода 2016-2020 г. е достъпна тук:
Виж релийза на ИПИ: https://bit.ly/3uDkog7