Предвиждат се нови промени в образователната система, които включват всички гимназиални курсове.

Задължителния период на обучение е до 10 клас, който е наречен „Първи гимназиален етап“. Този етап е задължителен и завършва с национално външно оценяване по Български език и литература и по Математика. След завършване на този етап учениците могат да се прехвърлят в друго училище и да продължат обучението си или да прекъснат и да завършат образованието си. Изпитният вариант ще обхваща материал от осми до десети клас – задачи с избираем отговор, задачи с кратък отворен отговор и последна задача писане на текст по БЕЛ или решаване на задача с аргументация по математика. Времето на провеждане на изпита е 90мин. По желание ще има и тестове по чужд език и информационни технологии, за които при определени резултати учениците ще получават сертификати.

Изучаването на комунизма влиза в учебниците по история за десети клас след гражданска петиция и протести. В новите учебници има още информация за репресивната политика и икономическите трудности по време на режима. Посочени са примери с лагерите и дълговите кризи, съобщават от bgonair.

Добрата новина е за бъдещите четвъртокласници. От тази година т.нар. „малки матури“ ще бъдат само по Български език и литература и Математика. Тестовете по Човек и общество и Човек и природа ще отпаднат.

Според образователното министерство с новите програми обучението се променя така, че само с двата изпита ще може да се оцени функционалната грамотност на учениците.

За първи път учебната година за четвъртокласниците ще бъде удължена до 16 юни.

Единствената промяна, която се въвежда при седмокласниците е, че в националното им външно оценяване по БЕЛ ще бъдат включени произведения изучаване по литература в шести клас.

Националните външни оценявания, които се провеждат след края на четвърти, седми и десети клас няма да пречат на ученика да вземе документ за завършен етап от образованието си и да продължи в следващ клас.