Парите за командировка в страната скачат двойно – от 20 на 40 лв. на ден.

Това предвиждат промени в Наредбата за командироване, която днес синдикати и бизнес ще осъждат в Комисията по трудово законодателство към Тристранния съвет.

Според проекта вече няма да се налага и задължителната заверка с подпис и печат на място, защото документът ще се издава в електронен вид.

Остава възможността работодателят по своя преценка, или ако е записано в колективен трудов договор, да увеличи сумата до 200 на сто над минимума, което в случая прави 120 лв.