Днес е първият работен ден на 2019 година.

През следващите 12 месеца такива ще бъдат още 248 дати в календара, а ще почиваме в 116 дни. Това значи, че стандартно ще работим общо 1992 часа при нормална натовареност, както изисква Кодексът на труда.

Минималната работна заплата вече не е 510, а 560 лева.

Увеличават се и праговете по националния класификатор за минималният осигурителен доход по икономически дейности и професии. Учителските заплати се вдигат средно с 20%, в администрацията – средно с 10%. Максималният осигурителен доход се вдига от 2600 на 3000 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващи се за 2019 г. ще бъде 560 лв. т.е. с 50 лева повече от миналата 2018 година. Увеличават се обаче и изискванията за възраст и осигурителен стаж при пенсиониране.

През 2019 г. жените се пенсионират на навършени 61 г. 4 м. и осигурителен стаж от 35 г. 8 м.

Увеличението е с по два месеца. Мъжете се пенсионират, ако са навършили 64 г. 2 м.  т.е. увеличението е с 1 месец. Осигурителният стаж за господата е 38 г. 8 м т.е. с 2 месеца повече, отколкото през 2018 г. Стойността на всяка година осигурителен стаж във формулата за изчисляване на пенсиите се увеличава от 1.169 на 1.2. Новият коефициент ще се прилага при изчисляването на размерите на новоотпуснатите пенсии.