На проведена редовна сесия на Общински съвет-Враца, местните сенатори не възложиха упавлението на Кожното във Враца на спечелилия конкурса кандидат Георги Димитров Генов.

Съветникът от Демократична България е спечелил конкурса с оценка 5.50.

„За“ утвърждаване на предложението гласуваха 10 съветника, а 19 се въздържаха.

„Въздържал се“ гласуваха общинските съветници от ГЕРБ, а сред гласувалите „За“ не бе Владислава Лакова, която пристигна на редовната сесия малко след гласуването на точката.

Така за пореден път местният парламент не можа да назначи шеф на Центъра за кожно-венерически болести във Враца и той отново остава без такъв. Предстои откриване на нова процедура за високия пост.