По време на събранието бе постигнат консенсус да продължи бетонирането на скатните улици в квартала.

Кметът Калин Каменов проведе среща с жителите на квартал “Бистрец”, в рамките на която бяха обсъдени предстоящите дейности по възстановяване на пътната инфраструктура.
На събранието с гражданите, Каменов заяви, че с осигуреното количество бетон ще бъдат възстановени настилките на 15 улици в квартала.
“Поради липса на подкрепа от държавата взехме решение със собствени бюджетни средства да започнем ремонт в “Бистрец”. Приоритетно ще бъдат бетонирани скатните улици, които нямат необходимата основа за полагане на асфалт.
При преизпълнение на бюджета ще предложа на Общинския съвет да пренасочим пари и за останалите улици” – заяви Каменов и добави, че са предвидени средства и за асфалтирането на 5 пътни артерии в населеното място.
Във връзка с постъпили сигнали от живущите в квартала за компрометирани участъци с положен бетон, заместник-кметът инж. Цветан Стойчков коментира, че пътните отсечки ще бъдат реновирани с допълнителна техника. “На двете бетонирани улици са извършени проби от независима лаборатория и е установено, че положеният материал е над 10 см. и отговаря на изискванията за издръжливост.
Предстоящите над 12 улици ще бъдат ремонтирани с допълнителна техника и по нова технология, за да се постигне още по-добро качество” – добави още инж. Стойчков.
По време на събранието бе постигнат консенсус да продължи бетонирането на скатните улици в квартала.
Кметският пълномощник запозна присъстващите с предвидените улици и отсечки за ремонт.
На въпроси от граждани за проектната готовност на местната администрация за квартала, Каменов заяви, че има изготвена количествено-стойностна сметка на улиците и прилежащите тротоарни площи, като съвсем скоро ще бъде готов и проектът, с който да се търси допълнително финансиране.
В рамките на срещата бяха коментирани проблемите с мостовете в квартала и подпорните стени, за които Община Враца е подала сигнал до междуведомествената комисия по бедствия и аварии и очаква финансиране.