Споразумение за своевременна обмяна на информация за разрешителни за сечи подписаха министърът на земеделието Явор Гечев и председателят на Националното сдружение на кметовете на кметства в България Румен Стоянов. “Имаме някакъв дърводобив, за който кметовете на населените места не знаят къде и кой извършва сечите и дали те за законни”, коментира министърът, цитиран от пресцентъра си. По думите му по силата на това споразумение всеки кмет в България в рамките на три дни след утвърждаване на каквато и да е сеч в държавата ще получава пълната информация за сечището.