По покана на Община Мездра кметът на украинския град Коното́п, Сумска област, Артeм Семенихин посети гр. Мездра. По време на своята визита Семенихин и кметът на община Мездра Иван Аспарухов подписаха Споразумение за сътрудничество между двата побратимени градове. Ратифицирането на споразумението стана в присъствието на председателя на Общинския съвет Яна Нинова и на представители на Общинската администрация. 

„Осъзнавайки, че Украйна плаща висока цена с живота на своите граждани, жертвайки икономическото и екологичното си благополучие, защитавайки цивилизования свят от руската агресия, пише в документа, разбирайки необходимостта от партньорско сътрудничество на ниво упълномощени органи на местното самоуправление на тези градове, ръководени от националните и международните разпоредби на законодателствата в областта на местното самоуправление, допринасяйки за установяването на двустранни взаимноизгодни отношения, в името на развитието и сътрудничеството на ниво жители на общините, общински служители, органи на местното самоуправление, въз основа на установените приятелски отношения между Украйна и България, изразявайки взаимен интерес от по-нататъшното разширяване и укрепване на двустранните отношения в дългосрочен план в различни сфери на дейност“, двете Страни сключиха настоящото Споразумение за следното: 

• Установяване и осъществяване на дългосрочни приятелски отношения между градовете Конотоп, Украйна и Мездра, България като побратимени градове. 

• Осигуряване на благоприятни условия за по-нататъшното развитие на Страните в областта на търговията, промишлеността, производството и селското стопанство, инвестициите и други видове икономическо сътрудничество. 

Допринасяне за възстановяването на общности и преодоляването на кризисни ситуации чрез предоставяне (ако е възможно) на различни видове помощ.

• Да се създаде сътрудничество и обмен на опит в областта на образованието, науката, културата и изкуствата, спорта и туризма, екологията и рационалното използване на природните ресурси, комуналното стопанство и културното наследство на градовете. 

• Да насърчава осъществяването на двустранни програми за обмен на ученически и младежки делегации, установяване на преки взаимноизгодни контакти в областта на изкуството, културата и спорта. 

• Да се осъществява системен обмен на опит и сътрудничество в областта на развитието на местното самоуправление чрез реализиране на съвместни програми и проекти, свързани с общото развитие на общностите, обществени и неправителствени организации, благотворителни фондации и други институции.

• В основата на сътрудничеството ще бъдат преките контакти между органите на местното самоуправление, обществени и икономически организации, институции и предприятия, които ще финансират съвместни дейности в рамките на своите нужди и възможности. 

Артeм Семенихин благодари на българския народ и в частност на жителите на община Мездра за оказаната помощ на бежанци от Република Украйна, потърсили временна закрила на територията на нашата страна, в това число на територията на общината, както и за моралната и всестранна подкрепа на България към украинската държава и народ. 

Иван Аспарухов благодари на своя колега, че въпреки войната, се е отзовал на поканата да посети Мездра и България. „Пожелавам на Конотоп и на Украйна леенето на християнска кръв да приключи час по-скоро и страната им да стане членка на Европейския съюз, каза Аспарухов. Тогава ще си бъдем от още по-голяма полза. Радвам се, че отново установихме връзка помежду си, тъй като партньорските контакти между Мездра и Конотоп датират отпреди повече от половин век и съм убеден, че занапред ще продължат да се задълбочават.“ 

Като първа стъпка в изпълнение на сключеното споразумение през това лято 50 украински деца на загинали във войната ще летуват у нас. Предстои да бъде установено и взаимноизгодно сътрудничество между училища от двата побратимени града. 

Преди подписването на споразумението кметовете на Мездра и на Конотоп взеха участие в честването на 9 май – Ден на победата и Ден на Европа, организирано от Община Мездра, и присъстваха на тържественото отбелязване на 100 години гимназиално образование в гр. Мездра, което се състоя в СУ „Иван Вазов“. Сред гостите на юбилея беше и служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сашо Пенов.