Удължен е срокът, в който “Камибо” трябва да обработят с микроорганизми утайките, останали в двата басейна, в които бяха съхранявани 110-те тона серовъглерод.

Първоначално от фирмата са имали една седмица, за да извършат тази дейност, но по тяхна молба срокът е удължен с месец.

Такава обработка се налага, защото серните съединения са с повишени стойности, а микроорганизмите ще могат да ги унищожат.

Ако не се реши този проблем, може да се получи отново киселина, каза за “Зов нюз” експертът от РИОСВ, инж. химик Георги Караиванов.

Той каза още, че ако не бъде спазен срокът, от “Камибо” ще получат втори акт.

Припомняме, че по време на скандала с изнасянето на 110-те тона серовъглерод фирмата бе глобена с 20 000 лв. за неспазване на предписанията, издадени от Междуведомствената комисия на местната Екоинспекция.

Въпреки обещанията на управителя – депутата Станислав Попов актът не е платен до този момент.

Освен довършителните дейности, касаещи безопасността, след изнасянето на серовъглерода има и друг проблем. Все още не е изяснена собствеността на бившия утаител на “Химко”.

От “Камибо” твърдят, че не е техен, а от “Инвестбанк” все още няма отговор.