Управителят на фирма “Камибо” подписа на пети септември поредния акт, съставен от Междуведомствената комисия към Регионалната инспекция по околната среда и водите.

Актът е по повод това, че от “Камибо” не са представили на Инспекцията точното място, на което се съхраняват 110 тона серовъглерод, изкарани от Враца, както и адрес, и телефонен номер на фирмата, която го е закупила.

Фирмата, близка до Ковачки, е имала определен срок да направи това – до 12 август тази година.

Не е представен и план за неутрализиране и изкарване на водата от басейните, в които се съхраняваше опасният химикал.

Не е представена лабораторията, която е направила анализ на водата, както и свидетелство за нейната акредитация.

Не е ясно, защо от “Камибо” не са предоставили тези данни на РИОСВ-Враца, след като собственикът Станислав Попов твърдеше, че всичко е прозрачно. От фирмата ще обжалват съставения от Инспекцията акт.