Проектът „Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ продължи с пътуване до селата Оплетня и Очин дол.

През втория ден от пътуването журналисти от региона се срещнаха с кмета на с. Оплетня – Николай Недялков, с Пламен Кръстев управител на Пачовата къща в с. Оплетня, Цветан Иванов – земеделец от с. Зверино, Виолета Йотова – управител на Биотеа ЕООД с. Зверино и Огнян Петров – управителна на комплекс Дядо Йоцо гледа.

Според кмета на село Оплетня Николай Недялков хората не са информирани какво точно е Натура 2000.

„В нашето село живеят 77 човека. В последните години се наблюдава постепенно заселване на изоставените ни къщи, предимно със софиянци. Има тенденция хората, които се пенсионират да се връщат на село. Има доста туристи заради двата ни маршрута до Пършевица. Но според мен хората просто са чували за Натура 2000, но никой от тях не знае какво точно представлява тя и с какво може да допринесе за развитието на селото. Според мен трябва да се направи информационна кампания, която да помогне на населението да разбере, как всъщност функционира Натура 2000“.

Оказа се, че в такива малки планински села, ключово за развитието на туризма са и къщите за гости.

Според Пламен Кръстев, собственик на къща за гости „Пачова къща“ в селото, това че има място за отсядане с всички условия е много ключово за по-големия брой посетители, особено чужденци.

„Ние се опитваме по всякакъв начин да информираме идващите тук, че има еко пътеки и условия за разходки, а за по-амбициозните и туристически пътеки до Пършевица. Според мен Натура 2000 ще помогне и трябва да помогне за развитието на туризма в региона. Това, че природата е запазена, такава каквато е, също е изключително важно. Всичко е въпрос на реклама“, категоричен бе той.

Как се развиват туризъм и земеделие в райони с действащи мерки за опазване по Натура 2000? 

По тази тема си поговорихме с Огнян Петров – земеделец, създател на комплекс „Дядо Йоцо гледа“ и председател на сдружение „Искърско дефиле“, Цветан Иванов – земеделец от с. Зверино и Виолета Йотова – управител на Биотеа ЕООД с. Зверино.

„Туристите, които идват при нас са привлечени, преди всичко от красивата ни природа. Не знам хората дали са чували за Натура 2000, но ние живеем и работим тук, заедно с тези ограничения. Те от една страна са много добри, защото защитават природата, която е нашата основна ценност, но от друга има и някои неща, които трябва да бъдат решени. Основни проблеми са стопанисването на земите. Хората трябва да бъдат стимулирани, така че да има и природа и стопански живот. Туристите идват да видят хубавата природа, а не захрастени и изоставени ливади. Затова аз мисля, че още трябва да се поработи, за да може и туристите да се наслаждават, а и ние да работим“, смята Огнян Петров – земеделец, създател на комплекс „Дядо Йоцо гледа“ и председател на сдружение „Искърско дефиле“.

Според земеделецът Цветан Иванов е трудно да обработваш площи, попадащи в Натура 2000, но въпреки това тази мярка спомага за запазването на разнообразната растителност и местообитания в региона.

„Занимавам се със земеделска дейност от близо 8 години. Поддържам зелени площи във Врачански балкан. Трудно е да се занимаваш с такава дейност, защото повечето площи са изоставени много отдавна и докато бъдат възстановени изисква много време. Голям процент от ливадите, които обработвам попадат и в Натура 2000. По тази причина получаваме компенсации, но те са недостатъчни. Смятам, че Натура 2000 спомага за запазването на региона и местообитанията.“

Създателят на Биотеа Виолета Йотова заяви, че няма нищо по-хубаво от екологично чистите продукти и точно по тази причина ограниченията по Натура 2000 не я притесняват.

„Занимавам се с отглеждане на мурсалски чай от 2015 година. Първо започнах само за удоволствие, но впоследствие се превърна в постоянна моя работа. Освен култивиран мурсалски чай, ние берем и диворастящи билки във Врачански балкан – липа, мащерка, глог, шипка, риган, мента. Като цяло регионът е богат на билки. Не съм изцяло запозната с Натура 2000, но наскоро разбрах, че при разширяването й вече и моят мурсалски чай става част от защитената зона. Това обаче смятам, че би допринесло за работата ми. Аз съм биологично сертифицирала продуктите си, ние не използваме машини и наторяване, всичко се прави на ръка.“

В тази част от Природен парк „Врачански Балкан“ се защитават 23 типа местообитания, сред които са мизийски букови гори, крайречни гори, също така на билото на планината имаме високопланински ливади, еутрофни езера.

„На територията на парка основните видове, които се защитават като животни от влечугите и земноводните са двата вида костенурки, жълтокоремната бумка, всички видове змии. От страна на птиците “Врачански Балкан” е много важно място за орел змияр, за сокол скитник, за ловния сокол. Тук е важно място за гнездене на бухала. Може да се похвалим и с възстановяване на колонията на белоглавите лешояди, които в момента наброяват над 70 птици, които се намират в района на село Долно Озирово. От миналата година стартира проект и за възстановяване на популацията на черния лешояд”, разказа Оля Генова- експерт в Дирекцията на Природен парк “Врачански Балкан”.

Ограничени са различни дейности- забранено е паленето на стърнища, разораването на ливади и затревени площи, движението на АТВ и превозни средства извън съществуващите пътища, има и забрани, свързани с премахването на елементи на ландшафта като синори и зидове, които са местообитания на различни видове влечуги и земноводни.

Общото впечатление от пътуването и проведените разговори бе, че хората от тези общини все още не са достатъчно информирани за функционирането на Натура 2000, но в същото време все повече от тях се насочват към природосъобразни и туристически дейности, оценявайки ползите, които им носи съхранената природа в района.