Днес, 25 януари, на оперативка на ръководството на Община Козлодуй обсъдихме въвеждането на временен режим на уличното осветление, наложило се поради поскъпването на електроенергията за небитовите потребители.
 По темата проведох телефонен разговор с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), г-жа Силвия Георгиева. От разговора стана ясно, че е осъществено целево проучване на сметките за ел. енергия на 179 общини, от общо 265 в България. Очаква се огромен ръст на разходите за енергоносители през 2022 г. във всички общински системи. По данни на НСОРБ кризата се отразява на всички общини и голяма част от тях са предприели временни мерки, в това число – и режим на уличното осветление.
 НСОРБ е направило писмено предложение до Министерски съвет да бъде направена промяна в Закона за енергетиката – общините и техните звена (училища, детски градини и ясли, общински болници, социалните домове и др.), вместо като „небитов клиент“, да бъдат определени като битови потребители.
 След проведения телефонен разговор с г-жа Георгиева, ръководството на Община Козлодуй взе решение уличното осветление в цялата община да се включва в 22:00 ч. вечерта и да работи до 07:30 сутринта на следващия ден. Така се надявам гражданите да са спокойни за своето имущество и здраве през нощните часове.
Реално от 18:00 до 22:00 часа уличното осветление няма да работи. Затова се обръщам към всички родители при участието на децата им в извънкласни форми да ги придружават, и вярвам, че всички шофьори също ще бъдат с повишено внимание. Искрено съжалявам за причиненото неудобство и се извинявам лично на всички граждани на община Козлодуй.
 В момента проучваме различни фирми, доставчици на таймери, които да регулират автоматично включването и изключването на уличното осветление. В най-кратки срокове очакваме таймерите да бъдат доставени и монтирани.
 С ръководството на Община Козлодуй търсим и други варианти за справяне с извънредната криза и се надяваме в най-скоро време да има благоприятно решение за всички нас.
Силно вярвам, че не само Община Козлодуй, а и останалите потърпевши общини в страната ще получим адекватна компенсация от държавата.
 Режимът на уличното осветление влиза в сила от тази вечер, 25 януари.