Районен съд – Монтана одобри споразумение между Районна прокуратура – Монтана и защитата на обвиняемия В. С. С. за наказание 10 месеца „Лишаване от свобода“ условно за извършени от него две документни престъпления.

На 28 октомври 2020 г. В. С. С.  представил в Регионално управление на образованието – Монтана Свидетелство за завършен 10-ти клас, на което бил предаден вид, че е издадено от средно училище на град Щайнхайм, Федерална република Германия.

В документа са били отразени неверни обстоятелства – че В. С. С. е посещавал учебни занятия за времето от 28 август 2019 г. до 26 юни 2020 г. и има издадено свидетелство за завършен 10-ти клас на училището в Щайнхайм, ФРГ.  На базата на тази диплома РУО издало на В. С. С. уверение за признаване на завършен 10 клас.

По-късно – на 4 март 2021 г., В. С. С.  подал в ОД на МВР – Монтана, сектор „Пътна полиция“,  документи за издаване на свидетелство за право на управление на МПС, сред които уверението за завършен 10-ти клас, както и писмена декларация, в която потвърдил неверни  обстоятелства – че обичайното му място на пребиваване е в България, в град Берковица.

На 8 март 2021 г. на В. С. С. е било издадено от МВР свидетелство за право на управление на МПС.

Извършената проверка на документите обаче установила, че дипломата от училището във ФРГ е фалшива, отпечатана на цветен принтер, а декларацията за  обичайното му пребиваване на отговаря на истината и той не живее постоянно на посочения адрес.

Пред съда В. С. С . – жител на Берковица, квартал „Раковица“, 23 годишен, с начално образование, безработен, неосъждан, се призна за виновен и заяви, че доброволно подписва споразумение за наказание 10 месеца „Лишаване от свобода“, условно за представянето на фалшива диплома и 8 месеца „Лишаване от свобода“, условно, за подадената декларация с невярно съдържание. Съдът определи на В. С. С. едно общо – най-тежкото наказание – 10 месеца „Лишаване от свобода“, отложени с 3 години изпитателен срок.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.