„Държавата до момента не е поемала никакви ангажименти, но на база заявения интерес е сформирана работна група за проучване на възможностите за реализиране на подобен проект у нас”, каза в Монтана министър Никола Стоянов.

Министър Никола Стоянов се срещна с граждани от Монтана

Той обясни още, че на този етап се анализира принципната хипотеза за поставяне на фотоволтаици на водна повърхност, а не конкретно за язовир Огоста. По думите му към момента е ясно, че ще са необходими законови промени, ако се следва тази посока. „Ще трябва да изчакаме сформирането на Народно събрание и то да разгледа конкретни предложения. Важно е обаче хората да имат информация. Затова за мен бе много важно да отговоря лично на всичките ви въпроси”, посочи министър Стоянов.

„Проучваме световния опит и ще откроим добрите и работещи решения”, каза още министър Стоянов. Той разясни, че се наблюдава тенденция и все повече компании искат да инвестират в локации, които имат на място енергия от възобновяеми източници. „В бъдеще регионите, в които има подобни мощности ще бъдат и по-атрактивни за инвеститорите”, каза още икономическият министър.

Повече от 200 души дойдоха да разговарят  с министъра на икономиката и индустрията Никола Стоянов в Монтана.

В срещата участваха заместник-министърът на земеделието Валентин Чамбов, областният управител на Монтана Валери Димитров и кметът на общината Златко Живков.